A R T

Jag målar i Vedic Art,  Fluid Art & Encaustic Art.
Mitt måleri är en resa, en skapande process där jag synliggör mitt inre.
När jag målar glömmer jag tid och rum då finns bara här och nu.
Mitt uttryck kommer ofta i form av abstrakta motiv,
det är spännande när de utvalda färgerna flyter i varandra och bildar mönster som jag sedan skapar vidare utifrån.
I det abstrakta kan du som betraktare gå på upptäcktsfärd
och utifrån ditt perspektiv så kan du upptäcka helt andra saker i mina målningar än vad jag gör.

Jag tar gärna del av vad du upptäcker i mina målningar.

Maila mig på info@upando.se
Annica

SÅLD – Fluid Art

Encaustic Art

Encaustic Art

Encaustic Art

Encaustic Art 

Fluid Art

Encaustic Art

Fluid Art

SÅLD – Fluid Art

Encaustic Art

SÅLD – Fluid Art

SÅLD – Vedic Art

Fluid Art

SÅLD – Fluid Art

Fluid Art

SÅLD – Fluid Art

SÅLD – Vedic Art

Stäng meny